Ardışık Sayılar ve Aritmetik Dizi Toplamı - KPSS Matematik
ana sayfa ünv hazırlık Ders Notları

Ardışık Sayılar ve Aritmetik Dizi Toplamı

Ardışık Sayılar ve Aritmetik Dizi Toplamı

Ardışık sayılar konusu kpss soruları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Aritmetik dizi toplamı konusu da ardışık sayılarla bağıntılı olan bir konudur.

Ardışık Sayılar
Belli bir kurala göre art arda yazılan sayılara ardışık sayılar denilmektedir. Kpss matematik konuları içinde ardışık sayılar ardışık tam sayılar, ardışık tek tam sayılar ve ardışık çift tam sayılar olarak işlenmektedir.

Ardışık sayılar konusunda sayılar arasındaki farkların bilinmesi yeterli olacaktır.
1) Ardışık Tam Sayılar: ……… -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ……… şeklinde art arda sıralanan sayılara ardışık tam sayılar denilmektedir. Bu sayılar arasındaki farklar 1’dir.

Ardışık tam sayıları formülize etmek istersek n, n+1, n+2, n+3, n+4 şeklinde sembollerle ifade edebiliriz.
2) Ardışık Çift Tam Sayılar: ……..-8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 ……….. şeklinde art arda sıralanmış sayılar ardışık çift tam sayılardır. Ardışık çift tam sayılar arasındaki farklar 2’dir.

Ardışık çift tam sayıları formülize etmek istersek n, n+2, n+4, n+6, n+8 şeklinde sembollerle ifade edebiliriz.
3) Ardışık Tek Tam Sayılar: ………-9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9 ……….. şeklinde art arda sıralanmış tek sayılar ardışık tek tam sayılardır. Ardışık tek tam sayılar arasındaki fark 2’dir.

Ardışık tek tam sayıları n, n+2, n+4, n+6, n+8 şeklinde gösterebiliriz.
Burada gösterilen ”n” ifadeleri ardışık çift ve ardışık tek tam sayılarda hangisinde formülize ediliyorsa ona göre tek veya çift olarak seçilmelidir. Sembolize edilen bu formüller aynı gözükür ama farklı (tek ya da çift) rakamları ifade etmektedir.
Ardışık sayılar kpss genel yetenek matematik soruları içinde farklı şekillerde karşımıza gelmektedir.

3n+4 ve 4n-2 şeklinde ardışık tam sayı verilir ve n’in alabileceği değerler sorulur.
a < b < c şeklinde sıralama ve ardışık sayılar verilerek sorulan kpss soruları.
Ardışık x tane tam sayının toplamı şudur denilir ve bu sayıların en küçüğü ya da en büyüğü nedir diye sorulur.

Aritmetik Dizi Toplamı

Kpss matematik dersinde sayı çeşitlerinin bir diğer konusu olan aritmetik dizi toplamı, ardışık terimleri arasındaki farkı sabit olan sayı dizilerine aritmetik dizi denilmektedir.

Aritmetik terimler arasındaki farka ortak fark adı verilir.
Aritmetik diziler tek ve çift olacağı gibi, tek çift karışık sayılardan da oluşabilmektedir.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ….. Ortak fark 5

8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 ….. Ortak fark 8

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 ….. Ortak fark 7

Kpss matematik sorularında aritmetik diziler terim sayısı ve terimler toplamı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terim Sayısı: (Son Terim – lk Terim)\ (Ortak Fark) + 1

Terimler Toplamı: (Son Terim + lk Terim) \ {2}. {Terim Sayısı)Yorum Gönder
2018 (c) dersnotlarim.net sınav sonuçları kpss aöf ales hazırlık soruları.

Sınava Hazırlık