Asal Sayılar - KPSS Matematik
ana sayfa ünv hazırlık Ders Notları

Asal Sayılar

Asal sayılar kpss sorusu olarak hem tek başına hem de problemler içinde ya da farklı matematik sorularında karşımıza
gelmektedir. Bu konuyu iyi anlamalıyız.

Asal Sayılar
Asal sayılar , 1 ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan tam sayılardır. Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,23… gibi sadece kendisine ve 1’e tam olarak bölünebilen tam sayılardan oluşur. Asal sayılar +1′ den büyük tam sayılardır.

1 asal sayı değildir.
En küçük çift asal sayı 2’dir.
Negatif tam sayılar asal sayılar değildir, asal sayılar 2’den başlamaktadır.
Bu kuralları kpss soruları açısından dikkate almalıyız.

Asal sayıların çarpanları, 1 ve asal sayının kendisidir. (23 = 23.1)
Aralarında Asal Sayılar
Kpss sorularında karşımıza 1’den başka pozitif olarak tam sayı böleni olmayan en az iki tam sayıya aralarında asal sayı denir.

4 ile 9 aralarında asaldır.

11 ile 16 aralarında asaldır.

Herhangi iki ya da daha fazla sayının aralarında asal olması için sayıların kendisinin de asal olması gerekmez. 9 ve 16 sayılarının kendileri asal değildir. Ancak aralarında asal sayılardır.

3, 9 ve 11 aralarında asaldır.

4, 10 ve 17 sayıları aralarında asaldır.

4 ve 10 aralarında asal değildir. Çünkü ikisi de 1’in dışında 2’ye bölünebilmektedir. Ancak yukarıdaki örnekte 3 sayı verilmiş ve bu 3 sayınında aynı anda ortak bir böleni olmadığı için 4, 10 ve 17 aralarında asaldır.

15, 24 ve 36 aralarında asal değildir. Bu üç sayı 1’in dışında 3’e bölünebilmektedir. Bu yüzden aralarında asal değillerdir.
1 sayısı her pozitif tam sayı ile aralarında asaldır.
Kpss genel yetenek matematik sorularına, aralarında asal sayılar soruları zaman zaman kesirli eşitlik olarak da karşımıza gelmektedir.

Kpss matematik sorusunda a ile b ve x ile y aralarında asal sayı olarak verilmişse ve a/b=x/y eşitliği de ek olarak verilmişse, buradan a=x ve b=y sonucuna ulaşabiliriz.Yorum Gönder
2018 (c) dersnotlarim.net sınav sonuçları kpss aöf ales hazırlık soruları.

Sınava Hazırlık