Ses Olayları Yazım Kuralları - KPSS Türkçe
ana sayfa ünv hazırlık Ders Notları

Ses Olayları Yazım Kuralları

Ses Olayları Yazım Kuralları konumuzda kpss Türkçe’de sıkça yapılan yazım hataları, kısaltma, ikileme,tarih, sayılar, yön adları, unvan, lakap ve meslek adlarının yazımında dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyeceğiz. Önceki konumuzda Yazım Kurallarını incelemiştik. Ses Olayları Yazım kuralları konumuz ile devam edelim.

Ses Olayları Yazım Kuralları
a) Ünsüz yumuşaması özel isimler dışında yazıya yansıtılır.

Kitapı → yanlış Kitabı→ doğru

İpeğ’i → yanlış İpek’i → doğru

b) Sert ünsüzlerin benzeşmesi yazıya yansıtılır.

araçda→ yanlış araçta→ doğru

1925’de → yanlış 1925’te → doğru

c) Türkçede “b” sessiz harfinden önce gelen “n” ünsüzü “m” harfine dönüşür.

çarşanba→ yanlış çarşamba→ doğru

d) Ünlü düşmesi olduğunda bu yazıda gösterilmelidir.

burunun→ yanlış burnun→ doğru

sabır et→ yanlış sabret→ doğru

e) “yor” eki yoksa yapılan daralma yazım yanlışı oluşturur.

yaşıyan → yanlış yaşayan→ doğru

f) Söyleyişte bazı kelimelerde yer değiştirme olabilir. Fakat buna yazımda yer verilmez.

yanlız → yanlış yalnız→ doğru

kiprik→ yanlış kirpik→ doğru

Kesme İşaretinin Kullanımı

Özel isimlere gelen çekim eklerinin ayrımında kullanılır.

Türk’ün → doğru Türkün → yanlış
İstanbul’a → doğru İstanbul’lu → yanlış

Özel bir isme yapım eki gelirse bu ekten sonra hangi ek gelirse gelsin kesme işareti kullanılmadan yazılır.

İzmirli’ler → yanlış İzmirliler → doğru
Kurum, kuruluş, dönem, dönem, çağ, devir adlarına getirilen ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na → yanlış
Milli Eğitim Bakanlığına→ doğru

Lale Devri’nde → yanlış

Lale Devrinde → doğru

Sayıların Yazımı

Sayılar yazı olarak yazıldığında ayrı olarak yazılır.

altmış beş, elli dokuz, otuz dört, seksen sekiz gibi….

2’şer → yanlış ikişer → doğru

14:25 → yanlış 14.25→ doğru

Tarihlerin Yazımı

Gün ve ay adları sayı ile yazılacaksa büyük yazılır.

1 Mayıs → doğru

Haftaya salı → doğru

2013 Nisan ayı → doğru

İkilemelerin Yazımı

İkilemeler ayrı yazılır ve ikileme arasına hiçbir noktalama işareti girmez.

doğru dürüst

yan yana

el ele

Yön Adlarının Yazımı

Yön isimleri özel isim öncesi büyük, özel isim sonrası küçük harfle yazılır. Ara yönlerde aynı kurala uyar.

Kuzey Afrika,

Ülkenin batısında

Güneş, dünya ve ay isimleri terim olarak veriliyorsa büyük, mecaz veya günlük dil ile veriliyorsa küçük yazılır.

Kısaltmaların Yazımı

T.C kısaltması dışındaki büyük harfli kısaltmalarda harflerin arasına nokta konmaz.

TBBM’ne → yanlış TBMM’ye → doğru

MEB’nin → yanlış MEB’ in → doğru

Unvan, Lakap, Meslek Adlarının Yazımı

Özel bir isimle kullanıldıklarında büyük harfle başlar. Saygı bildiren sözcüklerde aynı şekildedir.

Melike Hanım Uzun Hasan Doktor Ali Bey

Nasreddin Hoca Nene Hatun Sarı Selim

Yer Adlarının Yazımı

Kıta, bölge, ülke, il, ilçe, köy, mahalle, sokak, cadde isimleri daima büyük harfle yazılır.

Asya, Avrupa, İstanbul, Ankara, Türkiye, İnönü Caddesi, Karanfil Sokak, Kızılay, Şişli, Ödemiş, Akdeniz Bölgesi …

Kpss genel yetenek Türkçe dersi Ses Olayları Yazım Kuralları konusunu işledik. Sonraki genel yetenek türkçe dersimizde Noktalama İşaretleri konusunu ele alacağız.Yorum Gönder
2018 (c) dersnotlarim.net sınav sonuçları kpss aöf ales hazırlık soruları.

Sınava Hazırlık