Sözcük Türleri - KPSS Türkçe
ana sayfa ünv hazırlık Ders Notları

Sözcük Türleri

Sözcük Türleri konusu Kpss genel yetenek Türkçe dersine ait geniş bir konudur. Dil bilgisi konularının büyük bir bölümünü kapsayan sözcük türleri konusu KPSS, YGS, LYS içinde de önemli bir yere sahiptir. Sözcük türleri konusunu olabildiğince sayısalcı arkadaşlarımız da daha rahat kavrasın diye basite indirerek bol örneklerle açıklamaya çalışacağız.

Sözcük Türleri Konu Anlatımı geniş bir başlık olduğu için aşağıda başlıklar halinde anlatacağımız alt başlıkları derledik.

ADLARIN ÇEŞİTLERİ – İSMİN HALLERİ
İSİM TAMLAMASI
SIFATLAR
ZAMİRLER
ZARFLAR
EDATLAR
ÜNLEMLER
BAĞLAÇLAR
FİİLLER
EK FİİL
FİİLİMSİLER
YAPISINA GÖRE FİİLLER | FİİLLERDE KAYMA
FİİLDE ÇATI

Yukarıdaki başlıklara ilişkin sözcük türlerine ait işlenecek konu başlıklarını sıralayalım.

Adlar (İsimler) : Bu başlık altında varlıklara verilişlerine göre, varlıkların oluşlarına göre ve sayılarına göre adlar işlenecektir. Ayrıca adın durumları ve ad tamlamaları dersi de bu başlık altında işlenmektedir.

Sıfatlar: Sıfatlarla ilgili örnekler, tanımlar,niteleme ve belirtme sıfatları, sıfatlarda derecelendirme, işaret sıfatları, belgisiz sıfatlar belirtme sıfatları, soru sıfatları, yapısına göre sıfat çeşitleri gibi alt başlıklar bu bölümde incelenmektedir.

Zamirler (Adıllar): Bu başlık altında da kişi adılları, işaret adılları, belgisiz adıllar ve soru adılları işlenmektedir. Böl örneklerle beraber yapısına göre adıl çeşitleri ve ek biçimindeki adıllar ele alınmaktadır.

Zarflar (Belirteçler): Belirteçlerin tanım ve örnekleriyle beraber, belirteçlerin özellikleri, belirteçlerin çeşitleri, durum belirteçleri, zaman belirteçleri, yer yön belirteçleri, soru belirteçleri, yapısına göre belirteçler gibi içerikler bu başlık adı altında yer alacaktır.

Edatlar (İlgeçler): İlgeçlerin tanımı ile beraber bol örneklerle ilgeç türleri tüm ayrıntılarıyla burada anlatılmaktadır.

Ünlemler: Ünlemlerin görevleri ve detaylı konu anlatımı ile soru çözümleri de konu içinde ele alınmıştır.

Bağlaçlar: Aynı şekilde bağlaçların görevleri, belli başlı bağlaçlar ve bunlara ait örnekler de sözcük türleri içinde işlenmektedir.

Fiiller (Eylemler): Sözcük Türleri içinde işlenecek bir başka başlık olan eylemler konusunda da, eylem çeşitleri, eylemlerde kip, zaman ve kişi, dilek kipleri, basit zamanlı ve bileşik zamanlı eylemler, ek eylem başlığı işlenecektir.

Fiilimsi (Eylemsi): KPSS müfredatı içinde sözcük türleri başlığında ele alacağımız son başlık olan Eylemsi tanımıyla beraber bu başlık altında da eylemsilerin cümlelerdeki görevlerine göre dağılımı bol örneklerle beraber işlenmektedir.

Bir sonraki KPSS konumuzun başlığı Sözcük Türlerinin ilk alt başlığı olan Adlar (İsimler) olacaktır.Yorum Gönder
2018 (c) dersnotlarim.net sınav sonuçları kpss aöf ales hazırlık soruları.

Sınava Hazırlık